PLANTERING OCH ANLÄGGNING

Vi är med från idé till verklighet. Plantering och anläggning av trädgårdar och parker görs med kompetens och effektivitet. Kontaktarbetet med leverantörer av växter, material och eventuella hantverkare sköts av oss för att underlätta för Er.

Maila eller ring för mer detaljer eller priser!   info@karnantradgard.se      076 888 28 06

Trädgårdsdesign62Trädgårdsdesign59