ORGANISK TRÄDGÅRDSSKÖTSEL OCH RÅDGIVNING

Som godkänd för RUT-avdragsgill trädgårdsskötsel erbjuder vi bland annat höststädning, beskärning och ogräsrensning. Vi jobbar alltid miljömedvetet och använder naturliga och ekologiska produkter i största möjliga mån. Oavsett om det behövs en rejäl uppfräschning eller kontinuerlig hjälp i trädgården utför vi effektiv skötsel.

Dessutom kan vi erbjuda platsspecifik Rådgivning i samband med besöken, om trädgården och dess förutsättningar, enklare designlösningar och fortsatta skötseltips.

För mer detaljer och priser kontakta oss!   info@karnantradgard.se      076 888 28 06

Trädgårdsdesign Malmö-20