TRÄDGÅRDSDESIGN RADHUS, VIDEDAL MALMÖ

Den här trädgården med radhus från femtiotalet, tillhörande en familj med två barn, fick arbetsnamnet Till Vildingarnas Land efter Maurice Sendaks bok med samma namn. Boken handlar om pojken Max och om hur små rum kan förvandlas till en djungel, sängen till en båt och golvet ett hav. Med samma poetiska och kreativa anda har trädgården här blivit en plats med många olika funktioner, inte minst fantasifull lek. Hemliga smitvägar, koja med utkikstorn, stubbar att balansera på och klättervägg är några inslag som förhoppningsvis kan egga fantasin.

Trädgården har här också utformats till flera mindre rum för att vara en vacker och harmonisk plats för återhämtning för de lite äldre. Andra viktiga funktioner är kökslandet, den nya altanen mellan uterum och förråd och cykelparkeringen på framsidan. Rumsligheten har förstärkts i variationer i markmaterialen så väl som i den högre växtligheten som skapar mer spänning i trädgården.

Föregående   /   Nästa

Trädgårdsdesign Malmö

Trädgårdsdesign Malmö4

 

 

 

 

Föregående   /   Nästa