TRÄDGÅRDSDESIGN

LÄTTSKÖTTA OCH HÅLLBARA IDÉER

Städer växer och det byggs så det knakar. Det är i dag viktigt att att ha en miljömedveten profil vid utformande av nya bostadsområden. För att de offentliga och semiprivata ytorna ska användas maximalt, uppskattas och samtidigt vara tåliga för ständigt slitage krävs smart design och hög växtkunskap.

Vi skapar kostnadseffektiva, vackra och funktionella grönytor som tilltalar många, har låga skötselkrav och är tåliga mot omgivande påverkan. Vi levererar trädgårdsarkitektur där det vackra, det miljövänliga och det funktionella tätt samverkar.

Lättskötta och hållbara idéer passar vid nybyggda bostadsområden och vid upprustning av företagsgårdar och parkeringsplatser. Kommunala eller privata byggherrar får ekonomisk och  långsiktig trädgårdsarkitektur där rätt lösning på rätt plats är våra ledord.

För mer detaljer och priser maila eller ring oss!    info@karnantradgard.se      076 888 28 06

Trädgårdsdesign Malmö-21